Huwelijkse voorwaarden zijn een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op huwelijksvermogen (bezit en inkomen) van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden komt men overeen als men wil afwijken van het wettelijk vermogensstelsel van de gemeenschap van goederen.

Voor wie?

Ben je gehuwd vóór 1 januari 2018:

  • Standaard: in gemeenschap van goederen
  • Huwelijkse voorwaarden bij notariële akte 


Ben je gehuwd na 1 januari 2018:

  • Standaard: beperkte huwelijkse voorwaarden
  • Gemeenschap van goederen bij notariële akte
  • Volledige huwelijkse voorwaarden bij notariële akte

Duidelijk uitgelegd

Tot 1 januari 2018
Als je wil gaan trouwen, dan wordt niet altijd nagedacht over de huwelijkse voorwaarden. Dan is vaak ‘de standaard’ het meest voor de hand liggend. Tot 1 januari 2018 was dat in gemeenschap van goederen. Daar was ons rechtssysteem op gebouwd.


Wanneer je echter scheiding wilde hebben van beide vermogens (bijvoorbeeld omdat een van de gehuwden ondernemer was), dan werden de huwelijkse voorwaarden opgemaakt. In de praktijk werd nauwelijks aan de voorwaarden gehouden. Zonder dat de gehuwden bewust waren van de gevolgen daarvan.


Degenen die getrouwd zijn op basis van huwelijkse voorwaarden en graag verder geïnformeerd willen worden hierover, kunnen een afspraak maken met Duidelijk Geregeld. Belangrijk is om inzicht te hebben in wat de status is van de huwelijkse voorwaarden. Wil je dat de huwelijkse voorwaarden nageleefd worden en wat moet er dan gebeuren? Wij leggen het je uit!

Vanaf 1 januari 2018
Wanneer je nu gaat trouwen, trouw je standaard onder beperkte huwelijkse voorwaarden. Weet je wat dat inhoudt? Ben je hierover geïnformeerd? Is het zinvol om een en ander bij te houden? Hoe moet je dat doen? Vragen genoeg. Maar ook een deel van het vermogen valt onder de gemeenschappelijke noemer. Wat zijn daar de gevolgen van?

Dat betekent dus dat een deel van het vermogen van partner 1 is, een deel van het vermogen is van partner 2 en er is een gemeenschappelijk vermogen.

Wanneer je in gemeenschap van goederen of volledige huwelijkse voorwaarden wil trouwen, dan zal dat bij de notaris vastgelegd moeten worden. Duidelijk Geregeld zal je hierbij adviseren, door voorlichting te geven, jullie wensen te bespreken en een duidelijke opdracht voor de notaris op te stellen.

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap kent de bovengenoemde mogelijkheden ook. De vormen zijn gelijk aan elkaar qua voorwaarden. Een geregistreerd partnerschap is bijna gelijk aan een huwelijk. Je gaat ook naar de gemeente bij de voorbereiding. In het bijzijn van getuigen onderteken je een verklaring op het gemeentehuis. Je hoeft geen “jawoord” te geven en bij beëindiging ga je naar een notaris of een advocaat om het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Wanneer er minderjarige kinderen zijn en de partners zijn het niet met elkaar eens, dan moet je naar de rechter.


Ab en Anja

Ab en Anja hebben samen een huis gekocht en willen gaan trouwen. Ze maken diverse afspraken voor de voorbereiding. Ze hebben begrepen dat de wet is veranderd en willen meer informatie hierover en maken een afspraak met Duidelijk Geregeld. Belangrijk is om goed te weten wat beperkte huwelijkse voorwaarden inhouden. Wat wordt ingebracht door beide partners, denk aan spaartegoeden/schulden, eigen woning. Wat gebeurt wanneer er sprake is van de start van een onderneming? Of wil je in gemeenschap van goederen trouwen of uitgebreide huwelijkse voorwaarden?


samenlevingscontract huwelijkse voorwaarden (levens)testamenten