Een testament is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen.

Voor wie? 
Gehuwden, alleen wonend en samenwonend.

Duidelijk uitgelegd

Met het testament leg je jouw wensen vast, hoe je het geregeld wilt hebben na je overlijden. Het ‘langstlevende testament’ is het meest bekend, waarin je vastlegt dat je partner vruchtgebruik krijgt over het vermogen, zodat er geen financiële zorgen ontstaan.


Een executeur testamentair is degene die na je overlijden je uitvaart verzorgt, alleen of in samenspraak met de familie. Maar hij/zij wikkelt ook de nalatenschap af na het overlijden. Wanneer je die taak aan een specifiek iemand wilt toevertrouwen, moet je dat vastleggen in je testament. Na het overlijden kan de familie natuurlijk ook besluiten dat iemand de taak van executeur op zich neemt. Zeker als nabestaanden verschillende belangen hebben (denk bijvoorbeeld aan een samengesteld gezin) kan het vertrouwen geven als de executeur in gezamenlijk overleg wordt aangewezen.


Heeft de testamentmaker wensen, denk aan nalaten aan kleinkinderen of andere personen, dan dient dit bij testament vastgelegd te zijn. Maar ook bij nalaten aan goede doelen moet een testament opgemaakt worden. Ook andere afspraken kunnen worden vastgelegd, zoals de verkoop van een woning of opzegging van huur, voogdij, goede bestemming geven van vermogen, nalaten aan personen die niet bij wet geregeld zijn. Het is belangrijk dat je vastlegt wat je wil is.


Duidelijk Geregeld neemt je mee in de ruime mogelijkheden en helpt je de inhoud van het testament vast te leggen, zodat een notaris dit correct kan
verwerken in de akte.


Als er geen testament is, dan is dat overigens geen probleem. De wet voorziet in alles. Alleen met jouw specifieke wensen wordt dan geen rekening meer gehouden.


Karel en José

Karel en José hebben kinderen gekregen. Zij willen vastleggen wie er voor de kinderen zorgt als zij beiden overlijden voordat de kinderen meerderjarig zijn. Inmiddels is Karel ook een onderneming gestart. Een afspraak met Duidelijk Geregeld was snel gemaakt. De adviseur van Duidelijk Geregeld heeft ook voorlichting gegeven over het levenstestament.


samenlevingscontract huwelijkse voorwaarden (levens)testamenten