Een levenstestament is een strikt persoonlijk, herroepbaar document waarin iemand vastlegt welke wensen hij/zij heeft voor de situatie dat hij/zij bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk.
Voor wie? 

Voor jongeren en voor ouderen, eigenlijk voor iedereen, ongeacht de levensfase.

Voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden.

Vervangt dus niet het testament, dat alleen bij overlijden in werking gaat.

Duidelijk uitgelegd

Een minder bekende akte is het levenstestament. Het wél bekende testament gaat pas open op het moment dat de testamentmaker overlijdt. Het levenstestament is echter een testament dat van toepassing is tijdens het leven, wanneer je niet meer wilsbekwaam bent. Het levenstestament regelt dat een vertrouwde persoon bevoegd is om in jouw naam conform jouw wensen besluiten te nemen als je dat zelf tijdelijk of permanent niet kunt.


Wat kan je zoal regelen in een levenstestament?
Een kleine greep uit de mogelijkheden:

  • Wie regelt de bankzaken voor jou
  • Wie mag jouw woning verkopen als je niet meer zelfstandig kunt wonen
  • Mag iemand namens jou schenkingen doen
  • Wie mag de gesprekken voeren met de artsen
  • Toestemming vragen vooraf en/of verantwoording achteraf

 

Voor ondernemers is nuttig om vast te leggen wie de zaken moet waarnemen en zorgdragen dat de werkzaamheden doorgaan, als de ondernemer dat zelf niet meer kan doen.

 

Duidelijk Geregeld helpt je hierover na te denken en komt met een gedegen advies. En natuurlijk helpen we dit opstellen. Sowieso is het goed dat je nadenkt over het levenstestament, wat de mogelijkheden zijn en of je het noodzakelijk vindt.

 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan dementie of als je door een ongeval of plotselinge ziekte in coma raakt. En als je als ondernemer werknemers in dienst hebt, is het praktisch dat iemand de lonen kan uitbetalen, als je zelf niet in staat bent om betalingsopdrachten te doen. Maar ook andere oorzaken kunnen zorgen voor onverwachte veranderingen in het leven, bijvoorbeeld na een ongeval of een plotselinge ziekte.


Ab en Anja

Ab en Anja willen meer informatie over het levenstestament. Zij hebben hier een en ander over gelezen en vinden het wel belangrijk om erover na te denken en willen hun vragen stellen. Zeker omdat zij een eigen woning hebben. Zij vinden het belangrijk dat het goed geregeld is. Zij maken een afspraak met Duidelijk Geregeld. Ook wordt er gelijk voorlichting gegeven over het testament. Zij gaan met de verkregen informatie aan de slag.


samenlevingscontract huwelijkse voorwaarden (levens)testamenten