Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is het geheel van bezittingen (goederen en zaken) en schulden die een overleden persoon achterlaat.

Voor wie? 
Nabestaanden en Executeur.

Duidelijk uitgelegd

Wanneer een persoon overlijdt, dan moet in eerste instantie de uitvaart geregeld worden. Maar daarna nog veel meer andere zaken. Belangrijk is navraag te doen of er een testament is. Daarna komt er een moment dat je moet beslissen of je de erfenis wil aanvaarden of verwerpen.

De overleden persoon kan een testament gemaakt hebben, waarin hij bepaald heeft wie de zaken moet afwikkelen, oftewel een executeur benoemd heeft. De executeur verzorgt de uitvaart, maar regelt ook de gehele afwikkeling van de nalatenschap en legt verantwoording af aan de nabestaanden. Indien gewenst kan Duidelijk Geregeld de rol van executeur op zich nemen.

We nemen veel voor je uit handen, en maken daar graag vergaande afspraken over. Wanneer de nabestaanden de afwikkeling willen uitbesteden, kunnen daarover afspraken gemaakt worden. Wanneer je, zonder dat er sprake is van een nalatenschap, informatie wilt hebben, maak dan een afspraak met ons, wij informeren je graag over de mogelijkheden.


Ab en zijn familie

De moeder van Ab is overleden. Ab en zijn familie hebben vragen over de nalatenschap en weten niet hoe zij dit verder moeten oppakken. Moet het per se via een notaris? En hoe zit het met de Belastingdienst? Wie moet wat doen? Vragen genoeg en Ab heeft in overleg met de familie een afspraak gemaakt met Duidelijk Geregeld. Zo wordt zijn familie goed geïnformeerd.


samenlevingscontract huwelijkse voorwaarden (levens)testamenten