Een samenlevingscontract is een overeenkomst die de vermogensrechtelijke verhoudingen regelt tussen twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Voor wie?
Voor jongeren, voor ouderen, voor samengestelde gezinnen, ouder(s) en kind(eren), broer(s) en /of zus(sen), vrienden en vriendinnen, oftewel voor twee of meer personen die samen een huishouding vormen.

Duidelijk uitgelegd
Samenwonen is het alternatief voor trouwen. De meest eenvoudige mogelijkheid is om samen te gaan wonen zonder afspraken en we zien het wel. Het gaat goed, zolang er geen problemen zijn. Het kan ook anders: als je goed voor elkaar wilt zorgen en naarmate je meer gezamenlijke eigendom krijgt, is een samenlevingscontract nuttig. Dat stel je vast bij de notaris. In dit samenlevingscontract wordt vastgelegd:
  • Wie brengt wat in bij aanvang van een samenleving
  • Hoe ga je om met inkomsten en uitgaven
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk
  • Waar moet jaarlijks een verrekening voor gemaakt worden.

 

Duidelijk Geregeld is dé gesprekspartner voor stellen die samenleven of samen willen gaan leven. Wij nemen je mee in wat geregeld moet worden. Ons eerste advies? Denk samen goed na over wat je wilt regelen en wat je van elkaar verwacht. Ook als het later mis mocht gaan. Heb je een redelijk beeld, neem dan contact op met Duidelijk Geregeld!
Wat vaker voorkomt, maar niet aan gedacht wordt
Hoe vanzelfsprekend wonen ouder(s) en kind(eren), broer(s) en/of zus(sen) samen. Zolang het goed gaat, geeft het geen spanningen. Maar naarmate een gezin uit meer mensen bestaat, neemt de noodzaak toe om een en ander vast te leggen. Dat geldt te meer bij samengestelde gezinnen, waar ook kinderen uit eerdere relaties bij betrokken zijn. Duidelijk Geregeld maakt de gesprekken mogelijk om hierover mee te denken en is ook de partij die de notaris informeert en het concept na zal lezen. Wij nemen je mee in wat mogelijk is. Ook zorgen wij dat de afspraken duidelijk zijn voor de andere direct betrokkenen.

Karel en José

Karel en José latten al een hele tijd en hebben een huis gevonden waar ze samen verder willen. Alle aandacht gaat naar het huis. Ze hebben wel eens gesproken over trouwen of samenwonen, maar weten nog niet precies wat ze gaan doen. Ze besluiten om samen te wonen. Ze maken een afspraak met Duidelijk Geregeld om te bespreken wat er zoal nodig is. Ze hebben zelf al een wensenlijstje, maar misschien hebben ze aan sommige dingen nog niet gedacht. Ook dat neemt Duidelijk Geregeld mee.


samenlevingscontract huwelijkse voorwaarden (levens)testamenten